Sälja fakturor

Sälja fakturor för ett ökat kassaflöde

Idag så är det många svenska företag som vänder sig till factoringbolag för att sälja fakturor som ett sätt att minska problem med ett kassaflöde som har stagnerat. Lösningen kan vara riktigt bra men man måste vara noga med att välja en tjänst som anpassar sig till de behov som man faktiskt har. Det får inte bli så att man börjar förlora inkomster och kunder på att jobba med försäljning och belåning av fakturor. Med tanke på detta så kan man se att företag som erbjuder flexibel och genomskinlig factoring är bäst att jobba med.

Vem behöver tjänsten?

Det är inte alla företag som kan tjäna på att sälja fakturor. Om man driver ett mindre eller mellanstort företag där man ser att ett stadigt kassaflöde är ett måste för att man ska kunna ta på sig nya projekt och växa så är sälj av fakturor en bra lösning. Man får nämligen loss pengar mycket snabbare och det gör att man kan utveckla affärer och nå en omsättning som man annars aldrig hade lyckats med. Det här är särskilt sant för mindre företag som jobbar med större verksamheter där nya projekt måste dra igång trots att tiden för tidigare faktura ännu inte löpt ut och pengarna för tidigare uppdrag fortfarande inte har nått ens konto.

Så går det till

Rent praktiskt så fungerar sälj av fakturor på så vis att man kontaktar ett företag som jobbar med factoring. När man har kommit överrens om en individuellt anpassad plan så kan man lämna över fakturor som man vill sälja. Om factoringservicen godkänner dessa så kan man snabbt få betalt för räkningarna. Man får aldrig 100% på en gång, men omkring 70-80% är inte ovanligt. När factoring bolaget har fått in pengarna så kommer de att skicka den resterande summan minus en serviceavgift som de tar ut för sin tjänst.

Vad kan man tjäna på det?

Det finns mycket att tjäna på att sälja fakturor. Dels så är det ju så att likvida medel är ett måste för att kunna driva en verksamhet där man måste köpa in material, betala för tjänster och på annat sätt finansiera den dagliga verksamheten med kontanter. Dessutom så spar man tid då man inte måste jobba med att följa upp och bokföra fakturor som inte har betalats i tid. Man slipper helt enkelt ta tag i påminnelser och annat som kan störa den faktiska verksamheten. Ett bra factoringföretag kan se till att man inte förlorar den goda kundkontakten över försenade betalningar och det här är också viktigt och något som man har mycket att vinna på.

Flexibla lösningar

Innan man avtalar om en factoringservice så ska man vara medveten om att det råder stor konkurrens på marknaden. Idag så kan man sälja fakturor helt i enlighet med de behov som föreligger. Man ska alltså inte gå med på avtal som gör gällande att man måste sälja samtliga fakturor om man inte vill det. Det ska gå bra att jobba flexibelt och själv välja ut vilka fakturor som ska säljas och när. Dessutom så ska man kunna avsluta en factoringservice när man vill det utan några som helst problem eller krav.