FAQ

FAQ Sälja fakturor

Här följer några vanliga frågor omkring factoring och att sälja fakturor. Factoringtjänster kan givetvis se lite olika ut beroende på det företag som man väljer att sälja sina fakturor till, så man ska alltid ta reda på vilka villkor en viss factoringtjänst kan ge.

Vad är ett factoringbolag?

Ett factoringbolag är ett finansbolag som kan köpa och belåna fakturor. En del factoringbolag kan även erbjuda exportfactoring vilket innebär att de kan köpa utländska fakturor.

Kan banker erbjuda factoring?

Ja, det finns banker som erbjuder fakturaköp.

Hur mycket kan man få för en faktura?

Om man säljer fakturor så kan man i stort sett få hela beloppet minus en mindre serviceavgift. När man belånar fakturor så kan man också få en stor del av pengarna men det kan ta lite längre tid än då man säljer.

Kan factoringtjänster erbjuda inkassoåtgärder?

Det finns factoringbolag som även kan ta hand om inkassoåtgärder då detta behövs som en del av deras service med påminnelser och administration av fakturor.

Är factoring säkert?

Factoring är säkert så länge som man väljer en säker tjänst. Idag finns det gott om factoringföretag och man ska noga undersöka det man avtalar med så att man inte riskerar att betala överpriser eller att läcka information som kommer att missbrukas.

Hur snabbt kan man få pengar för en faktura?

Man kan få pengarna för en faktura inom 24 timmars tid. När en faktura säljs så får man genast hela beloppet minus serviceavgiften men då man belånar en faktura så brukar man få upp till 70% av beloppet. När fakturan sedan är betald så får man återstående summa minus serviceavgiften.

Kan man sälja vilken faktura som helst?

Nej, man kan bara sälja fakturor som ett factoringbolag eller en bank tar emot. Det här är något som är upp till varje factoringtjänst att avgöra så man får helt enkelt lämna in de fakturor som man vill sälja för att se om man får ett ja till detta.